Ans Steutel

In 1998 is ze begonnen met de beroepsopleiding Keramische Technieken in Gouda, en kreeg les van o.a. Christine Jetten en Lucky Lambo.

Het werken met klei is meer dan een hobby; een beroep: het is een passie! Tijdens het bouwen, schilderen, decoreren, glazuren enz. vergeet ik alles: het is opgaan in de materie! Ik denk dat u dit in mijn werk terugvindt!Stark in kunst • Bloemendalse Binnenpoort 12 • 3811 GD Amersfoort • Telefoon: 033-4613230 • e-mail: info@starkinkunst.nl